Regio Utrecht

Bestaande uit o.a. De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist

Ontwikkelingen in de regio Utrecht

Ramon Meijer - DWE Nieuwbouw Makelaars

Ramon Meijer, directeur
DWE Nieuwbouw Makelaars

In Utrecht stijgt het aanbod van woningen en neemt de verkooptijd hiervan toe. Overbieden vindt nog steeds plaats, maar dit is wel minder extreem dan in voorgaande jaren. Je kan rustig stellen dat de Utrechtse woningmarkt afkoelt.

Is dat erg? Nee, er is momenteel nog steeds meer vraag naar woningen dan aanbod. Wij verwachten dat dit de komende periode meer in gelijke tred komt. Niet geheel onlogisch kijkende naar alle factoren die van invloed zijn. Hierbij zorgt met name de “hoge” hypotheekrente voor een veranderende woningmarkt. De nieuwbouwmarkt zit hierdoor in een vacuüm.

Hoge inkoopkosten en loonsommen in de bouw zorgen voor een hoge bouwprijs. In het verleden werden deze opgevangen door stijgende VON-prijzen. Echter, de stijgende hypotheekrente zorgt ervoor dat de leencapaciteit van de consument afneemt. Hierdoor ontstaat een gat tussen de minimale VON-prijs en de koopsom die de consument kan betalen.

Een ontwikkeling die de haalbaarheid van projecten in het gedrang brengt. De vraag naar (nieuwbouw)woningen met lage energielasten en comfort is nog altijd hoog, maar de consument kan de benodigde VON-prijs niet meer betalen. Dit zal mogelijk problematischer worden in de toekomst.

Nieuwbouw
Bij veel nieuwbouwprojecten geldt immers een voorverkooppercentage van 70 procent als kritische grens voor het wel – niet doorgaan van een nieuwbouwproject. Als steeds meer consumenten de VON-prijs niet kunnen betalen, heeft dit zijn effect op de het aantal gerealiseerde nieuwbouwprojecten.

Projecten die op het punt van verkoop zijn beland, zoals een groot deel opde Merwedekaaalzone, Cartesiusdriehoek end elen van de Leidsche Rijn kunnen hierdoor vanwege hun flinke omvang in het het gedrang komen.

Toekomst
De regio Utrecht kent net als de andere regio’s krapte op de woningmarkt. Nieuwbouw speelt in de oplossing hiervan een rol. Echter, op korte termijn zien we dit niet gebeuren. Eén van de oorzaken hiervoor is de Omgevingswet. Ons inziens zal deze de procedures van nieuwbouwprojecten verlengen in plaats van inkorten.

Het initiatief is in 2011 gestartmet als doel het hele proces eenvoudiger en efficiënter te maken. De afgelopen jaren is er zoveel aan deze wet toegevoegd, waardoor het inmiddels een bolwerk van regels is geworden. Daarnaast heeft de buurt – omgeving waarin het project gerealiseerd moet worden in de huidige regelgeving twee keer het recht om zijn stem te laten gelden. Bij de bestemmingsplanprocedure en bij de omgevingsvergunning.

De nieuwe Omgevingswet schrijft een participatietraject voor, waarbij belanghebbende (burgers, bedrijven etc) deelnemen aan het beleids- en besluitvormingsproces. Het bolwerk aan regels en dit participatieproces dragen naar alle waarschijnlijkheid niet bij aan de gewenste versnelling.

Woningmarkt in Beeld, het magazine

Geïnteresseerd in eerdere Woningmarktrapportages? DWE Nieuwbouw Makelaars biedt je een digitaal archief van alle eerdere uitgaven. Via deze link ga je naar de website van DWE Nieuwbouw Makelaars, waar je alle eerdere rapportages kan vinden.

Samen nieuwbouw makelen?

Heb jij een passie voor data? Ben jij een gedreven expert en geloof je net als wij in de kracht van zelfstandig ondernemerschap? Word dan nu partner!

Kies uw regio

Menu