Regio Zaanstreek & Waterland

Bestaande uit o.a. Beverwijk, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Ontwikkelingen in de regio Zaanstreek & Waterland

Michel Galjé - Saen Garantiemakelaars

Michel Galjé, vestigingsmanager
Saen Garantiemakelaars

In het vierde kwartaal van 2022 deed de woningmarkt in de Zaanstreek over het algemeen een pas op de plaats als gevolg van onder andere de ontwikkelingen op het wereldtoneel, de gestegen hypotheekrente en de energiecrisis. Het gevolg hiervan waren minder verkopen, langere verkooptijden en lagere verkoopopbrengsten.

Echter, in het eerste kwartaal van 2023 is er weer een voorzichtige beweging voorwaarts te waar te nemen. Er is meer aanbod en woningen worden over het algemeen weer meer bezichtigd. Zeker wanneer een woning positieve kenmerken heeft zoals een hoge kwaliteit qua voorzieningen en afwerking, een goed energielabel en een goede locatie. Bij een marktconforme vraagprijs wordt deze over het algemeen binnen een redelijke verkooptijd verkocht. Een enkele woning wordt zelfs weer met een bescheiden overbieding verkocht. Deze positieve berichten geven de verwachting dat de dalende trend van de prijsontwikkeling, die thans in de breedte nog wel voorzet, op middellange termijn mogelijk weer omslaat in een een stijgende prijsontwikkeling. Wanneer het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen achterblijft zal dit mogelijk mede deze prijsontwikkeling aanwakkeren.

Nieuwbouw
Naast stijgende schaarste van het nieuwbouwaanbod kiest de consument vaker voor een alternatief in de bestaande bouw. Dit komt omdat met name doordat nieuwbouwwoningen (nog) duurder zijn dan bestaande woningen en de lange oplevertijd vaak dubbele lasten met zich meebrengt. Daarnaast brengt de lange oplevertijd van de nieuwbouwwoning onzekerheid over de opbrengst van de eigen woning rond het oplevermoment.

De nieuwbouw moet de consument momenteel echt winnen met de goede bouw- en woonkwaliteit, wat onderhoudskosten bespaart en duurzaamheid, wat besparing van energiekosten oplevert. Indien de komende, nog te starten nieuwbouwprojecten, nog beter worden afgestemd op de doelgroep qua woningtype, afwerking- en prijsniveau is de verwachting dat een betreffend project zijn afzet binnen een redelijke termijn zal vinden binnen de doelgroep. Een erg interessante uitdaging ligt de ontwikkelaars in het verschiet!

Nieuwbouwprojecten
In de regio Zaanstreek worden momenteel een paar nieuwbouwprojecten daadwerkelijk gebouwd. Onder andere Oostzijderpark en Zaanse Helden in Zaandam en Bannehoven in Zaandijk. Er zijn meerdere nieuwbouwprojecten in verkoop in de Zaanstreek. Algeheel kan worden gesteld dat de verkooptermijn van een project momenteel langer duurt. Op dit moment wordt vaker een oriënterende fase opgestart om te kijken hoe de markt reageert op de woningen en het prijsniveau van een project.

Maken we een onderverdeling naar Zaanstad Zuid, Zaanstad Centrum, Zaanstad Midden en Zaanstad Noord dan is er in elk gebied wel een aantal projecten te vinden die de komende periode zouden kunnen starten. Betrokken ontwikkelpartijen werken er hard aan om deze projecten daadwerkelijk in verkoop te kunnen brengen. De benodigde vergunningentrajecten en de huidige bouwkosten zijn een ware uitdaging.

In Zaanstad Midden wordt o.a. gewerkt aan de volgende fase van het Oostzijderpark. Hier wordt een mix van 500 woningen (huur en koop) gebouwd. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Kan aan de Zaan. Het ontwerpbestemmingsplan met zowel huur- als koopwoningen is aan de gemeenteraad voorgelegd.

In Zaanstad Noord krijgt het voormalig Menebacomplex in Wormerveer onder de naam Zaankwartier een nieuwe invulling. De verwachting is dat in 2024/2025 gestart kan worden met de werkzaamheden. In Krommenie komen met het project Eilanden van Hain circa 230 woningen op de markt. De verwachting is dat de verkoop eind 2023/begin 2024 start.

Met de nieuwbouwprojecten Centrumplan Westerkoog (start verkoop medio 2023), Ardaghlocatie Zaandijk en De Vrije Watering wordt in Zaanstad Midden gewerkt aan een aantal toonaangevende nieuwbouwprojecten.

Bij bovenstaande nieuwbouwprojecten blijft het waarschijnlijk niet. Richting toekomst zien we interessante ontwikkellocaties op het Hembrugterrein, in het centrum Oost in Zaandam en op het schiereiland Hemmes. Gemeente Zaanstad kijkt ook de toekomst in door goede locaties aan te wijzen voor woningbouw voor de inwoners van Zaanstad en uit de regio. In een concept perspectief dat het college van Zaanstad heeft voorgelegd aan de gemeenteraad wordt onder andere het industrieterrein Achtersluispolder aangeduid als een potentiële woonlocatie.

Woningmarkt in Beeld, het magazine

Geïnteresseerd in eerdere Woningmarktrapportages? DWE Nieuwbouw Makelaars biedt je een digitaal archief van alle eerdere uitgaven. Via deze link ga je naar de website van DWE Nieuwbouw Makelaars, waar je alle eerdere rapportages kan vinden. 

Samen nieuwbouw makelen?

Heb jij een passie voor data? Ben jij een gedreven expert en geloof je net als wij in de kracht van zelfstandig ondernemerschap? Word dan nu partner!

Kies uw regio

Menu